SOS 12

Sundvollen oppvekstsenter

itslearning.jpg             office365.png

Sundvollen oppvekstsenter består av barnehage, 1. - 7. klasse og SFO. Senteret ligger innenfor boligområdet Grøndokka.

Besøksadresse: Dronningveien 19.

Rektor er Harald Helleseter.

Skolen har 157 elever i skoleåret 2017/2018.

Skolen har 8 klasser  fordelt på to klasser i trinn 2, ellers én klasse pr. trinn.

Sundvollen oppvekstsenter byggetrinn 1 sto ferdig i  2006 med barnehage og barneskole 1. - 4.trinn.  I 2009 sto byggetrinn 2 ferdig med 5 - 7 trinn.

Kleivhallen ble innviet i 2010.

 

Skolebuss går fra Sollihøgda til SOS.  Det er ingen egen skolebuss fra Vik til SOS på morgenen – må evt. bruke vanlig rutebuss/linje 200.

Elever fra Kroksund kan velge om de skal starte ved Vik skole eller SOS.

Barnehage og Kleivhallen er også en del av oppvekstseneret og ligger i naturskjønne omgivelser i Krokkleiva med  trygge uteområder.

Gangvei til skolen.


Leie av lokaler

Aulaen og Kleivhallen leies ut til bursdager, konfirmasjon, barnedåp eller andre begivenheter. Ta kontakt med rektor/sekretær på oppvekstsenteret.

For langtidsleie av Kleivhallen les mer her.

SFO

Skolen har SFO ordning med 78  elever. Morgenåpent fra kl. 0730 - 0800 for 1.-4. trinn for de som har plass. Etter skoletid har vi åpent fram til kl.16.30. Vi har åpent i skolens ferier med unntak av planleggingsdager, juli måned, romjulen og onsdag før påske. I feriene har vi kjernetid mellom kl. 09.00-15.00 slik at vi kan dra på utflukter. Vi slår sammen SFOene med de andre skolene i Hole kommune i skolens ferier.
 

Kontakt oss

Besøksadresse:
Sundvollen oppvekstsenter
Dronningveien 19, Krokkleiva
 
Postadresse:
Sundvollen oppvekstsenter/Hole kommune
Viksveien 30
3530 Røyse
 
 
Sentralbord:
32 16 12 60/409 21 072 - betjent mellom kl 08:00-15:00 mandag-torsdag/til 14:00 fredag.

ALT FRAVÆR MELDES SOM SMS TIL: 59 44 01 13 innen kl. 08:00.
 
 
Telefonnr. til SFO:
902 58 328 SFO Lillebasen (1. trinn + morgenåpen SFO)
902 84 756 SFO Storebasen (2.-4. trinn)
32 16 12 63 SFO baseledere
E-post til SFO: sos-sfo@holeskolen.no
 

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema