sos.hole.kommune.no

Lytt til teksten
SOS 12

Sundvollen oppvekstsenter

itslearning.jpg             office365.png

PENSJONISTKAFÉ

- alle pensjonister fra Holeskolen ønskes velkommen til pensjonistkafé på personalrommet på SOS torsdag 22. februar og 26. april kl 11:00. 

NY KONTAKTINFORMASJON gjeldende fra 29. januar 2018. Se nederst.

Sundvollen oppvekstsenter består av barnehage, 1. - 7. klasse og SFO. Senteret ligger innenfor boligområdet Grøndokka.

Besøksadresse: Dronningveien 19.

Rektor er Harald Helleseter.

Skolen har 157 elever i skoleåret 2017/2018.

Skolen har 8 klasser  fordelt på to klasser i trinn 2, ellers én klasse pr. trinn.

Sundvollen oppvekstsenter byggetrinn 1 sto ferdig i  2006 med barnehage og barneskole 1. - 4.trinn.  I 2009 sto byggetrinn 2 ferdig med 5 - 7 trinn.

Kleivhallen ble innviet i 2010.

 

Skolebuss går fra Sollihøgda til SOS.  Det er ingen egen skolebuss fra Vik til SOS på morgenen – må evt. bruke vanlig rutebuss/linje 200.

Elever fra Kroksund kan velge om de skal starte ved Vik skole eller SOS.

Barnehage og Kleivhallen er også en del av oppvekstseneret og ligger i naturskjønne omgivelser i Krokkleiva med  trygge uteområder.

Gangvei til skolen.


Leie av lokaler - Endring i rutiner f.o.m. 29. januar 2018.

Fra og med 29. januar 2018 har Sundvollen oppvekstsenter fått redusert sin ressurs til kontorsekretær til 50% stilling. Dette betyr at vi ikke kan administrere korttidsutleie av Kleivhallen. Leie av Aula er fortsatt mulig, men vi kan bare betjene henvendelse om dette på mandager og tirsdager.

 

For langtidsleie av Kleivhallen les mer her.

SFO

Skolen har SFO ordning med 78  elever. Morgenåpent fra kl. 0730 - 0800 for 1.-4. trinn for de som har plass. Etter skoletid har vi åpent fram til kl.16.30. Vi har åpent i skolens ferier med unntak av planleggingsdager, juli måned, romjulen og onsdag før påske. I feriene har vi kjernetid mellom kl. 09.00-15.00 slik at vi kan dra på utflukter. Vi slår sammen SFOene med de andre skolene i Hole kommune i skolens ferier.
 

Kontakt oss

Besøksadresse:
Sundvollen oppvekstsenter
Dronningveien 19, Krokkleiva
 
Postadresse:
Sundvollen oppvekstsenter/Hole kommune
Viksveien 30
3530 Røyse
 
 
Sentralbord:
32 16 12 60/409 21 072 - betjent mellom kl 08:00-15:00 mandag og tirsdag, mellom kl 08:00 og 14:00 på fredag.

ALT FRAVÆR MELDES SOM SMS TIL: 59 44 01 13 innen kl. 08:00.
 
Når sentralbordet ikke er betjent, kan følgende telefonnumre brukes:
Rektor Harald Helleseter - 32161262
Inspektør Jan-Inge Lerum - 32161264
Barnehagestyrer Trude Bakken - 32161253
SFO-leder Trine Pauck Øglund - 32161263
 
Telefonnr. til SFO:
902 58 328 SFO Utsikten (1. + 3. trinn + morgenåpen SFO)
902 84 756 SFO Midtskauen (2.+ 4. trinn)
E-post til SFO: trine.oglund@holeskolen.no  
 

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema