Brann- og feiertjenester

Tjenesten kjøpes inn og leveres av Ringerike kommune, Brann- og redningstjeneste.
Ta kontakt med Iver Bye Rosendal, fagansvarlig feiervesenet, hvis du lurer på noe vedr. feiing / tilsyn tlf. 952 21 311

Feiing av piper
Feiing av piper er i dag behovsprøvd i forhold til registrerte fyringsvaner og den enkelte huseiers bruk av sitt ildsted. Fra 01.01.12 ble feie- og tilsynsavgiften endret til en årlig avgift som fastsettes i Ringerike kommunes betalingsregulativ. Den årlige avgiften blir utsendt hvert år i juni. Alle som har ildsted tilkoblet røykløp og som har mulighet til å fyre med ved, må betale denne årlige avgiften. Huseiere som ikke har fått giro, bes om å kontakte feiervesenet.

Tilsyn i boliger
Det er feiervesenet som gjennomfører tilsyn i boliger med ildsted. Ved slike tilsyn kontrollerer vi slokkeutstyr, rømningsveier, røykvarslere etc. Hele fyringsanlegget vil bli kontrollert, enten det er et vanlig ildsted, oljefyringsanlegg eller gassfyringsanlegg. Dette tilsynet vil bli utført i henhold til risikokartlegging. Feil og mangler ved ildsted og skorstein er en hyppig brannårsak, og det er derfor svært viktig at disse blir avdekket. For deg som har bolig med ildsted eller fyringsanlegg innebærer dette at feieren må inn i boligen din for å gjennomføre tilsyn. Du vil bli skriftlig underrettet om når feiing og tilsyn vil finne sted.

Ta kontakt med Iver Bye Rosendal, fagansvarlig feiervesenet, hvis du lurer på noe vedr. feiing, tlf. 952 21 311. Som eier er du pliktig til å rette på forhold som har betydning for brannsikkerheten.

Meldeskjema for ildsted

For øvrig vises det til Forskrift om brannforebygging.

 

 

 

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss