Feiing av gater i Grøndokka - samt overvann

Vei
2018-04-20 19:36 (#48791)
Ferdigbehandlet Ferdigbehandlet

Adresse: Øvre Grøndokkvei 9
Kart (60.0635695, 10.325398800000016)


Nå er det på tide å feie gatene overfor Sundvollen. Det er nesten umulig å gå tur med hunden pga. all grusen.
Så er det overvann i Dronningveien, i svingen rett overfor der hvor det private ansvaret begynner. Jeg melder det her da jeg ikke har kontaktinfo for eier av Dronningveien.
Som følge av overvannet er det bygget opp store mengder med grus også på den delen av veien som er kommunens ansvar. Noen må sørge for grøfting i svingen.
Kommentar fra kommunen:

Alle kommunale veier vil bli feid. Da vi etter en snørik vinter ikke har budsjett til overtid vil dette medføre at feiinga vil gå over noe lengre tid enn tidligere år og Hole kommune ber om at beboerne viser forståelse for dette.

Hole kommune har mange henvendelser angående feiing, med spørsmål om når vi kommer til ulike stede. Svaret på disse spørsmålene er at kommunen hver dag benytter det feiemateriellet som er tilgjengelig innenfor gitte rammer, og at feiingen vil blir gjennomfør i løpet av våren.

Kommunen skal se på løsning for grøft i dette området.

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss