sos.hole.kommune.no

Lytt til teksten
HUS 2

Hole ungdomsskole

Hole ungdomsskole ble bygget 1973 og påbygget i 2003.

Besøksadresse: Koksrudveien 10, 3530 Røyse.

Postadresse: Viksveien 30, 3530 Røyse

Telefon 32 16 12 30.

hus@holeskolen.no

Rektor: Eirin D. Mathiesen.

Antall elever: 247

Antall klasser: 10

Det er gangvei til skolen.

Skoleskyssordning.

 

Kontakt oss

Administrasjonen

     

32 16 12 30

hus@holeskolen.no

Eirin D. Mathiesen

rektor

32 16 12 32

eirin.mathiesen@hole.kommune.no

Thor Egil Simensen

inspektør

32 16 12 33

thor.egil.simensen@hole.kommune.no

Vegard Myklebusthaug

IKT-ansvarlig

32 16 12 39

vegard@holeskolen.no

Richard S. Klouman

konsulent

32 16 12 30

richard.klouman@hole.kommune.no

Rådgiver

 

32 16 12 28

 

Ellen Gustavsen Simensen

yrkes- og utdanningsveileder

 

ellen.simensen@holeskolen.no

Sosiallærer

 

924 90 079

 

Frode Rensel

   

frodere@holeskolen.no

Spes.ped.ansvarlig

 

32 16 12 34

 

Marit Klem Hafnor

   

marit.hafnor@hole.kommune.no

9. trinn

     

Christine Hammer

teamleder kontaktlærer 9C

 

christineha@holeskolen.no

Sigri Kittelsby

kontaktlærer 9A

 

sigriki@holeskolen.no

Didrik L. Kristensen

kontaktlærer 9A

 

didrik.kristensen@holeskolen.no

Britt W. Langset

kontaktlærer 9B

 

brittla@holeskolen.no

Kristi Filseth

kontaktlærer 9B

 

kristifi@holeskolen.no

Ellen Gustavsen Simensen

kontaktlærer 9C

 

ellen.simensen@holeskolen.no

10. trinn

 

 

 

Ibe Hoel

teamleder

 

ibe@holeskolen.no

Ingjerd Helgesen

kontaktlærer 10A

 

ingjerd@holeskolen.no

Christine Tiller

kontaktlærer 10A

 

christineti@holeskolen.no

Linda Arntzen

kontaktlærer 10B

 

lindaar@holeskolen.no

Kathrine Kalleberg

kontaktlærer 10B

 

kathrineka@holeskolen.no

Lise Mathisen

kontaktlærer 10C

 

lisema@holeskolen.no

Diana Strømmen

kontaktlærer 10C

 

dianast@holeskolen.no

8. trinn

     

Hanne Ask Haakensen

teamleder kontaktlærer 8A

 

hanneha@holeskolen.no

Gunnar Reklev

kontaktlærer 8A

 

gunnar.reklev@holeskolen.no

Maria Rinde

kontaktlærer 8B

 

mariari@holeskolen.no

Marianne Hagen

kontaktlærer 8B

 

marianneha@holeskolen.no

Ellen Anette Grønvoll

kontaktlærer 8C

 

ellengr@holeskolen.no

Lise Lie

kontaktlærer 8C

 

liseli@holeskolen.no

Øvrige lærere:

  

 

   

Maria Hurtado y Rubio

   

maria@holeskolen.no

Frode Rensel

   

frodere@holeskolen.no

Kenneth Sørum Bekkemoen

   

kenneth.bekkemoen@holeskolen.no

Aashild Sørheim

   

aashild.sorheim@holeskolen.no

Ann-Kristin Fugleberg

 

 

annfu@holeskolen.no

Baker Salama

 

 

baker.salama@holeskolen.no

Barne- og ungd.arb/

miljøarbeidere/assistenter:

 

 

 

Hanne Heggelien

8. trinn

 

hanne.heggelien@holeskolen.no

Inger Nyhus

8. trinn

 

inger@holeskolen.no

Grethe Andersen

9. trinn

 

grethean@holeskolen.no

Kristin Ruud

9. trinn

 

kristinru@holeskolen.no

Kjetil Ledsaak Lundal

9. trinn

 

kjetillu@holeskolen.no

Hege Fossum Johannessen

10. trinn

 

hef@holeskolen.no

Hilde Stensrud

10. trinn

 

hildest@holeskolen.no

Baker Salama

10. trinn

 

baker.salama@holeskolen.no

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema